وظایف ادمین استوری

فقط 24 ساعت وقت دارید! وظایف ادمین استوری و ابزارهای وی کدامند؟ عمر یک استوری فقط بیست و چهار ساعت است! به همین دلیل هم باید ادمین استوری اینستاگرام یا ادمین استوریست را هنرمندی دانست که برای آفریدن تابلوی خود تنها 24 ساعت وقت دارد! در نتیجه اگر می­خواهید ادمین استوری شوید باید بدانید که […]