آزمون دوره ادمینی

این آزمون شامل 30 سوال کاربردی و حیاتی در زمینه ادمینی و مدیریت پیج است، که برای اخذ گواهینامه پایان دوره ادمینی، نیاز به کسب حداقل نمره 28 از 30 نمره را دارید

تعداد سوالات

۳۰ سوال چهار گزینه‌ای

زمان پاسخگویی به کل سوالات

10دقیقه

زمان پاسخگویی به هر سوال

20 ثانیه

آزمون دوره ادمینی

گروه C
  • هانیه اظهری
  • عطیه مشهدی یار
  • فاطمه ذاکری
  • ماه زمانی
  • شیرین نوروزی
  • حدیث امیدعلی
  • جمانه کریمیان
  • فاطمه درزی رامندی