هدف نویسی به روش وارن بافت | نخبه هدف نویسی

پادکست از:

ادمین گرام

تعداد اپیزودها:

3

پخش پادکست
0پخش 16 10:16

اپیزودهــا

1 6 نشانه ی نیاز به هدف نویسی ادمین گرام 3:13
2 هدف نویسی به روش وارن بافت ادمین گرام 1:54
3 دلیل موثر بودن روش وارن بافت ادمین گرام 5:10
نظرات
خیلی خوب بود
واقعا کاربردی بود و به...
نوشتن هدف چقدر آسون و...
😍😍😍
عالی🌱🤍
عالی عالی
خیلییییییی عالیه😍
ترکوندی 😍
عالی عالیییی😍😍
🤩🤩🤩
مشاهده بیشتر